Vítejte na stránkách A.D.R. GIS-Service


Srpen 10, 2010Zveřejnil Webmaster

 

A.D.R. GIS-SERVICE je společnost působící v oblasti geografických informačních systémů (GIS). Poskytujeme komplexní služby od tvorby digitální mapy (skenování a digitalizace mapových podkladů), její vyhodnocení (analýzu) až po prezentaci digitální mapy ve formě velkoformátové výkresové dokumentace.


O společnosti

Srpen 10, 2010Zveřejnil Webmaster

 

Společnost A.D.R. GIS-SERVICE založil na jaře roku 1993 ing. Petr Kohoutek s cílem dosáhnout vyšší produktivity v procesu tvorby digitálních map různých typů a měřítek. Tento cíl se postupně dařilo naplňovat zvláště v projektech a službách pro partnery, jakými jsou např. projektové organizace, městské úřady a společnosti působící v oboru GIS (viz. seznam referencí).

Naše činnost

Srpen 10, 2010Zveřejnil Webmaster

 

Od počátku činnosti společnosti byl kladen důraz na komplexní služby v rámci GIS. To znamená, že nám nejde jen o vytvoření digitální kresby, ale hlavně o tvorbu ”vyčištěné” a “topologicky správné” digitální mapy tak, aby byl zákazník schopen bez dalších oprav a zásahů provádět nad touto mapou analýzu zadaných objektů. Jako příklad lze uvést vyhledání a zobrazení parcel na základě vlastností jako jsou výměra, cena, poloha či nadmořská výška. Posledně jmenovaná vlastnost -nadmořská výška- předpokládá existenci digitalizovaných výškopisných dat resp. digitálního modelu terénu (DMT). Služby spojené s tvorbou DMT tvoří jednu z náplní společnosti (viz. projekty).

 
 

A.D.R. GIS-Service - Ing. Petr Kohoutek