Profil firmy

Srpen 10, 2010Zveřejnil Webmaster

 

Od počátku činnosti společnosti byl kladen důraz na komplexní služby v rámci GIS. To znamená, že nám nejde jen o vytvoření digitální kresby, ale hlavně o tvorbu ”vyčištěné” a “topologicky správné” digitální mapy tak, aby byl zákazník schopen bez dalších oprav a zásahů provádět nad touto mapou analýzu zadaných objektů. Jako příklad lze uvést vyhledání a zobrazení parcel na základě vlastností jako jsou výměra, cena, poloha či nadmořská výška. Posledně jmenovaná vlastnost -nadmořská výška- předpokládá existenci digitalizovaných výškopisných dat resp. digitálního modelu terénu (DMT). Služby spojené s tvorbou DMT tvoří jednu z náplní společnosti (viz. projekty).

Tvorba podkladů pro GIS


Digitalizace mapových podkladů


Digitalizace mapových podkladů se provádí v případě převodu rastrové mapy na mapu digitální. Společnost provádí digitalizaci a vektorizaci mapových podkladů pomocí softwaru Microstation V8. Postup vektorizace spočívá v naskenování rastrových map, georeferencování, vektorizaci a topologické kontrole. Georeferencování map je proces transformace rastrových obrazů do používaného referenčního systému S-JTSK. Vektorizací získá každý lomový bod souřadnice v požadovaném systému. Po topologické kontrole a následné korektuře je kresba tzv. "topologicky čistá", tedy neobsahuje volné konce linií, neuzavřené polygony, křížení linií apod..


Analýza digitálních dat


Analýzou dat se především rozumí nalezení prvků určité skupiny s totožnými vlastnostmi. V případě, že data obsahují geodatabázi, separace prvků je možné provést pomocí atributových a prostorových dotazů jazyka SQL. Analýza mapových podkladů je prováděna programem ArcGis.

Poradenství v rámci GIS (ArcGis)


Dlouholeté zkušenosti v oblasti GIS, zejména v desktopovém prostředí ArcGis, poskytují kvalitní zázemí pro poradenství v tomto oboru. Společnost drží krok s nejmodernějšími technologiemi zpracování geoprostorových dat. Firma také poskytuje poradenství při vývoji aplikačních nadstaveb geografických informačních technologií.

 

A.D.R. GIS-Service - Ing. Petr Kohoutek