Reference

Srpen 10, 2010Zveřejnil Webmaster

 

Tvorba aplikačního programového vybavení


Tvorba aplikačního programového vybavení pro projekt GSE LAND v rámci evropského projektu Global Monitoring Environment Security (GMES), European Space Agency. Pro GISAT s. r. o. Praha. Realizace duben-srpen 2007. Průběžná podpora a aktualizace 2008-2011.

Tvorba aplikačního programového vybavení pro projekt Fast Track Service on Land Monitoring v rámci evropského projektu Global Monitoring Environment Security (GMES), European Environment Agency. Pro GISAT s. r. o. Praha. Realizace srpen-říjen 2007. Průběžná podpora a aktualizace 2008-2011.

Řízení procesů tvorby digitálních podkladů


Řízení procesů tvorby digitálních podkladů a výstupů pro územní plán města Ústí nad Labem. Realizace 2010 - současnost.

Tvorba digitálních podkladů


Tvorba digitálních podkladů a výstupů pro územní plány měst Kladno a Turnov. Realizace 2010 - současnost.

    Kontakt:

Tvorba digitálních podkladů, databází a výstupů územně analytických podkladů pro ORP Domažlice, ORP Milevsko, ORP Tábor, ORP Turnov, ORP Nový Bydžov. Realizace 2008.

Převod cenové mapy města Brna


Převod cenové mapy města Brna do digitální podoby, zpracování a analýza změn. Realizace 1999 - 2005.

Kontinuální tvorba digitálních podkladů


Kontinuální tvorba digitálních podkladů a výstupů pro územní plány měst Písek, Domažlice, Roudnice nad Labem, Terezín. Realizace 2001 - 2011.

Polygonizace liniově reprezentovaných katastrálních území


Polygonizace cca 170 liniově reprezentovaných katastrálních území. V rámci tvorby ÚAP kraje Vysočina. Realizace leden 2007.

    Kontakt:

Digitalizace v rámci projektu PHARE


Digitalizace v rámci projektu PHARE - CORINE LAND COVER v rozsahu území ČR a SR pro GISAT s. r. o. Praha. Realizace 1996.

 

A.D.R. GIS-Service - Ing. Petr Kohoutek